Detalji o fotografiji
Otiorhynchus ligustici (Linnaeus, 1758)

Autor:

Boženka Hric

Godina:

2011

Vrsta:

Otiorhynchus ligustici (Linnaeus, 1758)

Identifikator:

Gabor Mesaroš

Slika u punoj veličini:

253489 Otiorhynchus ligustici 2.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.