Detalji o fotografiji
Phyllobius oblongus (Linnaeus 1758)

Autor:

Boženka Hric

Godina:

2011

Vrsta:

Phyllobius oblongus (Linnaeus 1758)

Identifikator:

Gabor Mesaroš

Slika u punoj veličini:

255285 Phyllobius oblongus 2.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.