Detalji o fotografiji
Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2009

Vrsta:

Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758

Identifikator:

Dragiša Savić

Lokacija:

DR00

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/cerambyx-cerdo.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com/


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.