Detalji o fotografiji
Pleuroptya ruralis (Scopoli, 1763)

Autor:

Miloš Popović

Godina:

2012

Vrsta:

Pleuroptya ruralis (Scopoli, 1763)

Identifikator:

Boženka Hric

Lokacija:

FP06

Slika u punoj veličini:

20120618_IMG_7062.jpg

Model:

Canon EOS 40D


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.