Detalji o fotografiji
Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)

Autor:

Milan Đurić

Godina:

2003

Vrsta:

Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)

Identifikator:

Milan Đurić

Lokacija:

DQ62

Slika u punoj veličini:

Ipodalirius_MDJ.jpg

Model:

FinePix S304


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.