Detalji o fotografiji
Urticicola umbrosus (C. Pfeiffer, 1828)

Autor:

Boženka Hric

Godina:

2011

Vrsta:

Urticicola umbrosus (C. Pfeiffer, 1828)

Identifikator:

Dragiša Savić

Lokacija:

DQ38

Slika u punoj veličini:

IMG_4474 nk.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.