Detalji o fotografiji
Agapanthia dahli (Richter 1821)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2010

Vrsta:

Agapanthia dahli (Richter 1821)

Identifikator:

Dragan Pavićević

Lokacija:

DR11

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/agapanthia-dahli2.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.