Detalji o fotografiji
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2005

Vrsta:

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn

Identifikator:

Dragiša Savić

Lokacija:

CR90

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/a-plants/pteridium-aquilinum.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com/


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.