Detalji o fotografiji
Menephilus cylindricus (Herbst 1784)

Autor:

Miloš Popović

Godina:

2012

Vrsta:

Menephilus cylindricus (Herbst 1784)

Identifikator:

Gabor Mesaroš

Lokacija:

DP66

Slika u punoj veličini:

20120425_img_3575 (veb).jpg

Model:

Canon EOS 40D


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.