Detalji o fotografiji
Bradyporus dasypus (Illiger, 1800)

Autor:

Miloš Popović

Godina:

2011

Vrsta:

Bradyporus dasypus (Illiger, 1800)

Identifikator:

Slobodan Ivković

Lokacija:

EM58

Slika u punoj veličini:

20110604_img_0022.jpg

Model:

Canon EOS 40D


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.