Detalji o fotografiji
Sacchiphantes abietis (Linnaeus, 1758)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2006

Vrsta:

Sacchiphantes abietis (Linnaeus, 1758)

Identifikator:

Dragiša Savić

Lokacija:

DR00

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/g-galls/sacchiphantes-abietis.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.