Detalji o fotografiji
Bolitophagus interruptus Illiger, 1800

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Bolitophagus interruptus Illiger, 1800

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Bolitophagus interruptus.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/bolitophagus interruptus.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.