Detalji o fotografiji
Spilostethus saxatilis (Scopoli, 1763)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2007

Vrsta:

Spilostethus saxatilis (Scopoli, 1763)

Identifikator:

Ljiljana Protić

Lokacija:

CR90

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/spilostethus-saxatilis.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.