Detalji o fotografiji
Eusomus ovulum Germar, 1824

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Eusomus ovulum Germar, 1824

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Eusomus ovulum.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/eusomus ovulum.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.