Detalji o fotografiji
Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Graphoderus bilineatus (De Geer, 1774)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Graphoderus bilineatus.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/graphoderus bilineatus.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.