Detalji o fotografiji
Labidostomis longimana (Linnaeus, 1760)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Labidostomis longimana (Linnaeus, 1760)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Labidostomis longimana.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/labidostomis longimana.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.