Detalji o fotografiji
Lixus filiformis (Fabricius, 1781)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Lixus filiformis (Fabricius, 1781)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Lixus filiformis.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/lixus filiformis.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.