Detalji o fotografiji
Adela violella (Denis & Schiffermuller, 1775)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2005

Vrsta:

Adela violella (Denis & Schiffermuller, 1775)

Identifikator:

Dejan Stojanović

Lokacija:

DR00

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/adela-violella.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.