Detalji o fotografiji
Adela croesella (Scopoli 1763)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2008

Vrsta:

Adela croesella (Scopoli 1763)

Identifikator:

Dejan Stojanović

Lokacija:

DQ09

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/adela-croesella2.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.