Detalji o fotografiji
Rhinusa asellus (Gravenhorst 1807)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Rhinusa asellus (Gravenhorst 1807)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Rhinusa asellus.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/rhinusa asellus.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.