Detalji o fotografiji
Stenocarus ruficornis (Stephens 1831)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Stenocarus ruficornis (Stephens 1831)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Stenocarus ruficornis.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/stenocarus ruficornis.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.