Detalji o fotografiji
Taeniapion urticarium (Herbst 1784)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Taeniapion urticarium (Herbst 1784)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Taeniapion urticarium.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/taeniapion urticarium.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.