Detalji o fotografiji
Uloma rufa (Piller & Mitterpacher 1783)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Uloma rufa (Piller & Mitterpacher 1783)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Uloma rufa.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/uloma rufa.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.