Detalji o fotografiji
Phaneroptera nana Fieber, 1853

Autor:

Miloš Popović

Godina:

2012

Vrsta:

Phaneroptera nana Fieber, 1853

Identifikator:

Slobodan Ivković

Lokacija:

FP06

Slika u punoj veličini:

20121104_img_1934 (veb).jpg

Model:

Canon EOS 40D


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.