Detalji o fotografiji
Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2003

Vrsta:

Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)

Identifikator:

Predrag Jakšić

Lokacija:

DR10

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/iphiclides-podalirius2.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.