Detalji o fotografiji
Suphrodytes dorsalis (Fabricius, 1787)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Suphrodytes dorsalis (Fabricius, 1787)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Suphrodytes%20dorsalis.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/suphrodytes%20dorsalis.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.