Detalji o fotografiji
Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2011

Vrsta:

Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)

Identifikator:

Predrag Jakšić

Lokacija:

DR00

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/thymelicus-lineola.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.