Detalji o fotografiji
Coraebus rubi (Linnaeus, 1767)

Autor:

Lech Borowiec

Godina:

Vrsta:

Coraebus rubi (Linnaeus, 1767)

Identifikator:

Coleoptera Poloniae

Slika u punoj veličini:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/Foto/Corebus%20rubi.jpg

Izvor:

http://www.cassidae.uni.wroc.pl/Colpolon/coraebus%20rubi.htm


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.