Detalji o fotografiji
Rana graeca (Boulenger, 1891)

Autor:

Saša Rajkov

Godina:

2012

Vrsta:

Rana graeca (Boulenger, 1891)

Identifikator:

Aleksandar Simović

Lokacija:

EN88

Slika u punoj veličini:

Suva 2012 (2).JPG

Model:

DMC-FZ7


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.