Detalji o fotografiji
Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758)

Autor:

Ibrahim Hadžić

Godina:

2003

Vrsta:

Pelophylax kl. esculentus (Linnaeus, 1758)

Identifikator:

Aleksandar Simović

Lokacija:

DQ59

Slika u punoj veličini:

01 Tamiss, Sakule.jpg

Model:

E3500


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.