Detalji o fotografiji
Emblethis griseus (Wolff, 1802)

Autor:

Marko Šćiban

Godina:

2013

Vrsta:

Emblethis griseus (Wolff, 1802)

Identifikator:

Jelena Šeat

Lokacija:

CR85

Slika u punoj veličini:

stenica 6a.jpg

Model:

Canon PowerShot SX160 IS


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.