Detalji o fotografiji
Lycaena dispar (Haworth, 1802)

Autor:

Ivan Tot

Godina:

2012

Vrsta:

Lycaena dispar (Haworth, 1802)

Identifikator:

Miloš Popović

Lokacija:

CR71

Slika u punoj veličini:

Lycaena dispar.JPG

Model:

COOLPIX S2550


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.