Detalji o fotografiji
Lycaena dispar (Haworth, 1802)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2006

Vrsta:

Lycaena dispar (Haworth, 1802)

Identifikator:

Predrag Jakšić

Lokacija:

CR90

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/lycaena-dispar2.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.