Detalji o fotografiji
Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2004

Vrsta:

Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)

Identifikator:

Predrag Jakšić

Lokacija:

DR10

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/lasiommata-megera.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.