Detalji o fotografiji
Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825)

Autor:

Gabor Mesaroš

Godina:

2013

Vrsta:

Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825)

Identifikator:

Saša Rajkov

Lokacija:

DQ10

Slika u punoj veličini:

IMG_2976.JPG


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.