Detalji o fotografiji
Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)

Autor:

Snežana Panjković

Godina:

2013

Vrsta:

Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)

Identifikator:

Boženka Hric

Lokacija:

DN89

Slika u punoj veličini:

IMG_5280.JPG

Model:

Canon EOS 40D


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.