Detalji o fotografiji
Bombina variegata (Linnaeus, 1758)

Autor:

Miloš Popović

Godina:

2013

Vrsta:

Bombina variegata (Linnaeus, 1758)

Identifikator:

Aleksandar Simović

Lokacija:

DR00

Slika u punoj veličini:

Bombina bior.jpg

Model:

DSC-S930


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.