Detalji o fotografiji
Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)

Autor:

Magdalena Grahovac

Godina:

2013

Vrsta:

Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)

Identifikator:

Marko Šćiban

Lokacija:

CR65

Slika u punoj veličini:

vivak kraljevski rit.JPG


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.