Detalji o fotografiji
Tringa ochropus Linnaeus, 1758

Autor:

Magdalena Grahovac

Godina:

2013

Vrsta:

Tringa ochropus Linnaeus, 1758

Identifikator:

Marko Šćiban

Lokacija:

CR65

Slika u punoj veličini:

Tringa ochropus.JPG

Model:

NIKON D5000


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.