Detalji o fotografiji
Helleborus odorus Waldst. & Kit.

Autor:

Ljiljana Ponjavić

Godina:

2013

Vrsta:

Helleborus odorus Waldst. & Kit.

Identifikator:

Ljiljana Ponjavić

Lokacija:

EP73

Slika u punoj veličini:

2013-03-01.jpg

Model:

5610d-1


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.