Detalji o fotografiji
Viola calcarata L.

Autor:

Ibrahim Hadžić

Godina:

2013

Vrsta:

Viola calcarata L.

Identifikator:

Jožef Dožai

Slika u punoj veličini:

Ljubicica.JPG

Model:

COOLPIX L110


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.