Detalji o fotografiji
Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803)

Autor:

Saša Rajkov

Godina:

2013

Vrsta:

Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803)

Identifikator:

Saša Rajkov

Lokacija:

DR00

Slika u punoj veličini:

P1580405.JPG

Model:

DMC-FZ7


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.