Detalji o fotografiji
Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803)

Autor:

Gabor Mesaroš

Godina:

2013

Vrsta:

Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803)

Identifikator:

Bojan Radeka

Lokacija:

DP28

Slika u punoj veličini:

5.maj 011.jpg

Model:

Canon PowerShot A560


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.