Detalji o fotografiji
Dianthus serotinus Waldst. & Kit.

Autor:

Dubravko Bilinović

Godina:

2013

Vrsta:

Dianthus serotinus Waldst. & Kit.

Identifikator:

Gabor Mesaroš

Lokacija:

CS80

Slika u punoj veličini:

DSCN2925-t.jpg

Model:

COOLPIX L810


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.