Detalji o fotografiji
Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758

Autor:

Ivan Medenica

Godina:

2011

Vrsta:

Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758

Identifikator:

Dimitrije Radišić

Lokacija:

FN37

Slika u punoj veličini:

Recurvirostra avosetta (2).JPG

Model:

SP510UZ


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.