Detalji o fotografiji
Hypomecis roboraria (Denis & Schiffermuller, 1775)

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2012

Vrsta:

Hypomecis roboraria (Denis & Schiffermuller, 1775)

Identifikator:

Dejan Stojanović

Lokacija:

DR01

Slika u punoj veličini:

http://www.naturefg.com/images/c-animals/hypomecis-roboraria2.jpg

Izvor:

http://www.naturefg.com


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.