Detalji o fotografiji
Episinus truncatus Latreille, 1809

Autor:

Dragiša Savić

Godina:

2013

Vrsta:

Episinus truncatus Latreille, 1809

Identifikator:

Dragiša Savić

Lokacija:

DR00

Slika u punoj veličini:

http://i250.photobucket.com/albums/gg271/DragisaSavic/episinus-truncatus3_zps2ae9a2c0.jpg


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.