Detalji o fotografiji
Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803)

Autor:

Miroslav Miljević

Godina:

2013

Vrsta:

Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803)

Identifikator:

Saša Rajkov

Lokacija:

DP57

Slika u punoj veličini:

Picture 486.jpg

Model:

NIKON D5100


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.