Detalji o fotografiji
Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771)

Autor:

Zoran Karić

Godina:

2012

Vrsta:

Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771)

Identifikator:

Aleksandar Simović

Lokacija:

DQ25

Slika u punoj veličini:

P5020059.jpg

Model:

SP560UZ


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.