Detalji o fotografiji
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)

Autor:

Ildiko Bezeg

Godina:

2010

Vrsta:

Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)

Identifikator:

Saša Rajkov

Lokacija:

DR04

Slika u punoj veličini:

2010.07.23.jpg

Model:

Canon EOS Kiss X3


Uslovi korišćenja

Korišćenje ove fotografije je dozvoljeno samo uz izričitu saglasnost autora.